Catalogue ra đời nhằm mục đích gì ?

Để thúc đẩy doanh số , tăng lợi nhuận công ty , khẳng định thương hiệu  và phát triển lâu dài cho doanh nghiệp . Phải tiến hành  chiến lược quảng cáo cho những sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiêp. Catalogue được ra đời như một trong những ấn phẩm quảng cáo . Đáp ứng gần như đầy đủ những thông tin của doanh nghiệp. Sau đây là một  mẫu Catalogue tham khảo :

Catalogue 2Catalogue 3

Catalogue 4

Catalogue 5

Catalogue 6

  Thiết kế Catalogue như thế nào là hiệu quả  ?